O asemenea procedură nu intră sub incidența Deciziei-cadru privind confiscarea bunurilor

BP, președintele consiliului de supraveghere al unei bănci bulgare, o făcut obiectul urmăririi penale pentru instigarea altor persoane, între luna decembrie a anului 2011 și luna iunie a anului 2014, să deturneze fonduri aparținând acestei bănci cu o valoare de aproximativ 105 milioane de euro. Urmărirea penală este în curs și nu a condus încă la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Independent de această urmărire penală, Comisia bulgară anticorupție și de confiscare a bunurilor a constatat că BP și membrii familiei sale au dobândit bunuri cu o valoare considerabilă a căror origine nu poate fi determinată. Această comisie a inițiat, așadar, o procedură civilă în fața Sofiyski gradski sad (Tribunalul Orașului Sofia, Bulgaria) în vederea confiscării bunurilor dobândite ilegal.

Curtea constată că procedura de confiscare pendinte în fața Sofiyski gradski sad este o procedură de natură civilă care coexistă în dreptul intern cu un regim de confiscare de drept penal. Ea se concentrează exclusiv pe bunurile despre care se pretinde că au fost dobândite în mod ilegal și se derulează independent de o eventuală procedură penală inițiată împotriva presupusului autor al infracțiunilor, precum și de eventuala condamnare a acestuia.

Mai mult la juridice.ro

Lasă un răspuns