Prin hotărârea pronunțată în data de 29 ianuarie 2020, în cauza C-371/18, Curtea de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) a răspuns unei cereri de întrebări preliminare privind interpretarea noțiunii de rea credință, la momentul înregistrării unei mărci. Întrebarea a fost ridicată în cadrul unei litigiu între Sky plc, Sky International AG și Sky UK ltd („Sky”), pe de-o parte, și SkyKick Inc. („SkyKick”), pe de altă parte, cu privire la o pretinsă contrafacere de către societățile SkyKick a unor mărci ale Sky și ale altora.

Sky sunt titularii a patru mărci figurative și verbale și a unei mărci verbale, naționale a Regatului Unit, care includ cuvântul „sky”, mărci ce sunt înregistrate pentru un număr mare de produse și servicii dintr-o serie de clase din Clasificarea de la Nisa, în special clasele 9 și 38.

Mai mult la … juridice.ro

Lasă un răspuns