14 februarie 2020: Curtea de Justiție declară:

Articolul 8 alineatele (1) și (2) din Directiva 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale care prevede, în situația în care persoana acuzată a fost informată în timp util cu privire la desfășurarea procesului său, precum și cu privire la consecințele neprezentării la acest proces și în care această persoană a fost reprezentată de un avocat mandatat pe care l‑a desemnat, că dreptul acesteia de a asista la proces nu este încălcat în anumite circumstanțe.

Mai mult la … juridice.ro

Lasă un răspuns